Kijken wie jou gebeld heeft?

Veel mensen zullen het herkennen: je wordt gebeld door iemand en je herkent het nummer niet of je hebt een oproep gemist van iemand met een nummer die je niet herkent. Als je vervolgens terugbelt en er wordt niet opgenomen, wil je natuurlijk graag weten om wie het gaat. Je kunt op het internet achterhalen wie jou heeft gebeld. Dat kan heel eenvoudig door tools te gebruiken die de identiteit van een persoon kan achterhalen.

Op onze website heb je zo’n handige tool. Je vult het telefoonnummer in en de tool probeert te achterhalen wie jou heeft gebeld. Als er een match is tussen het opgegeven telefoonnummer en de gegevens in de database zie je direct resultaat. Je krijgt dan de persoonsgegevens van degene die jou heeft gebeld te zien. Zo weet je dus wie jou heeft gecontacteerd.

Hoe een nummer achterhalen?

Als je wordt gebeld zie je op veel telefoons automatisch het nummer van degene die je belt. Als je op je mobiele telefoon wordt gebeld door een mobiel nummer zie je vaak het volgende: +31612345678. +31 staat voor landnummer. In Nederland is +31 het landnummer. De 0 van 06 zie je niet bij mobiele oproepen. Alleen de 6 wordt getoond en daarachter volgen de andere nummers. Je kunt het nummer opschrijven en op het internet zoeken naar het nummer. Bij mobiele nummer is het vaak lastiger om te achterhalen om wie het gaat. Je hebt natuurlijk ook geen netnummer waar je je op kunt baseren. Bij een telefoonnummer als 020-123456 weet je dat diegene uit de regio Amsterdam komt. Bij een 06-nummer is dat een stuk lastiger.

Er kan echter ook anoniem worden gebeld. Je ziet dan niet het telefoonnummer in je scherm. Door de toetsencombinaties #31# (bij een mobiele telefoon) of *31* (bij een vast telefoon) te gebruiken kun je anoniem bellen. Als iemand een dergelijke combinatie heeft gebruikt kun je dus niet achterhalen wie jou heeft gebeld. Je kunt eventueel instellen dat je telefoon alleen over gaat wanneer iemand met een bekend nummer belt. Mensen die anoniem bellen kun je automatisch laten doorschakelen naar een voicemail.

Mocht je vaak lastig worden gevallen door een bepaald persoon of door een anonieme beller, dan kun je hier bij de politie aangifte doen. De provider wordt meestal door de politie op de hoogte gesteld. Je kunt het best ook tijdstippen en data noteren van degene die telkens belt. Die kun je doorgeven aan de politie en de provider zal dit natrekken en de anonieme bellen natrekken.