Netnummer Nes gem boarnsterhim

Het netnummer van de plaats Nes gem boarnsterhim is 0566

Andere plaatsen met netnummer 0566

akkrum akmarijp friens
goengahuizen grou jirnsum
aldeboarn poppenwier reduzum
terkaple goingarijp idaerd
raerd terherne